T E A M U T V E C K L I N G

T E A M U T V E C K L I N G

Vilken färg är du och vilka färger ingår i ditt team?


Vissa människor fungerar perfekt tillsammans. Så är det bara. Men även olika personligheter kan med ökad förståelse för varandras olikheter lära sig att arbeta effektivt tillsammans.

Med en färgprofil för chef och team kommer du att få kännedom om vilken färg som lyser starkast. Med andra ord vilken drivkraft som är primär. Och vilka som är sekundära.

Det är bland annat detta som du kan få svar på med hjälp av en färgprofil till nytta för både organisation och varje enskild person.