PERSONLIGHETSPROFIL

P E R S O N L I G H E T S P R O F I L


Vilken färg är du och vilka färger ingår i ditt team?

Med en färgprofil för medarbetare och team
kommer du att förstå hur kommunikation och
samarbete blir bättre och effektivare i företaget.
 

Utvecklingssamtal behöver inte vara jobbiga.​​​​​​​ Sätt färg på företagets utvecklingssamtal med vår beteendeprofil, ett lyft för både medarbetare och chef.

Jag erbjuder personlighetsprofil (e-stimate) för individer och team/grupper
 

Personlighetsprofiler hjälper dig att du hitta dina drivkrafter och dina starka sidor. Den lättförståeliga pedagogiken i förening med tydlig grafik och färgsymbolik gör verktyget enkelt att förstå.

e-stimate beteendeprofil har sitt ursprung i evolutionspsykologin och är anpassad efter nya teorier om grundläggande mänskliga drivkrafter. Beteendeprofilen har mycket hög reliabilitet och validitet.

e-stimate ger en tydlig bild av ditt beteendemönster och synliggör på ett enkelt sätt din potential.

e-stimate beteendeprofil är ett lättförståeligt verktyg som med fördel kan användas vid bl.a:       
  • Coaching
  • Utvecklingssamtal med medarbetare
  • Ledarutveckling
  • Kartläggning av säljprofil
  • Teamutveckling
  • Rekrytering
 e-stimate beteendeprofil visar tydligt:
  • Motivationsfaktorer
  • Kommunikationsstil
  • Kreativitet
  • Effektivitet