L E D A R S K A P

L E D A R S K A P

Engagerade chefer ger engagerade medarbetare och skapar resultat och tillväxt i företaget.

Förmågan att leda andra börjar med en ledares förmåga att leda sig själv. Engagemang och motivation som visat vägen – offensiva strategier som är resultatet av kreativitet och nytänkande, för att finna nya vägar framåt.

Utvecklingssamtalet en viktig del i engagemang och motivation. Sätt färg på företagets utvecklingssamtal med vår beteendeprofil, ett lyft för både medarbetare och chef.
 

Sveriges bästa säljchef delar med sig av sina framgångar och berättar hur hon levererade
ett säljresultat på 114 % trots lågkonjunktur.

Några viktiga punkter ur Framgångskonceptet: