L Ä N K A R 

ICC

ICC - International Coaching Community är en av de största internationella intresseorganisationerna för professionellt arbetande coacher. ICC -utbildningar sker idag i 18 länder med gemensam teknik .Alla ICC - medlemmar delar samma etik och grundtankar.

ICC-utbildningen är ackrediterad genom EMCC vilket innebär att utbildningen är internationellt kvalitetssäkrad på en hög nivå.

ICC representeras i Sverige via Skandinaviska Ledarhögskolan som erbjuder tillhörighet, service och en plattform för certifierade coacher

Nordic Institute - NIN

Nordic Institute - NIN - är ett av Sveriges ledande utbildningsföretag inom NLP och mental träning.

NIN har ett nära samarbete med Skandinaviska Ledarhögskolan, grundad och ledd av Lars-Eric Uneståhl, internationellt känd för sin svenska modell för Mental Träning.

Skandinaviska Ledarhögskolan

Jag har gått en internationell coachutbildning steg 1 för Skandinaviska Ledarhögskolan som samarbetar med International Coaching Community (ICC). Denna coachutbildning är kvalitetssäkrad på nivå 1 av EMCC.

NLP Practitioner, Certifiering sker via den internationella organisation - ICNLP - grundad av Joseph O'Connor.

e-stimate

Certifierad inom (e-stimate) personlighetsprofiler för individer och team/grupper.

           Vad tycker kunderna om ELICC?

"Tack för en mycket inspirerande föreläsning,  om hur du lyckades med 114 % i försäljningsreultat trots lågkonjuktur. Jag ser fram emot att du kommer till vår ledningsgrupp och kör samma koncept!"

Jonas, försäljningschef