F E E D B A C K

F E E D B A C K

Chef – Medarbetare – Team – Kund
 

En chefs viktigaste samtal under året med sina medarbetare är utvecklingssamtalet. Sätt därför färg på samtalet med en beteendeprofil för att utveckla samtalet till en bra feedback för både dig som chef och dina medarbetare. Detta kommer att ge ett lyft för både chefer och medarbetare.

Som medarbetare utvecklas både motivation och engagemang med en tydlig och konstruktiv feedback. Att få feedback på det som görs är ett effektivt sätt att utvecklas för både chefer, medarbetare och team.

 


Kundens synpunkter är en viktig del i utvecklingen av företagets feedbackkultur. Därför har företag mycket att vinna på att införa och utveckla och utbilda sin personal i en kundvänlig feedbackkultur. Feedbackmodellen som jag har utvecklat är ett effektivt verktyg för motiverande och engagerande feedback till medarbetaren.

Jag genomför feedback-träning för chefer, medarbetare eller team. Med feedback-träning kan du förbättra mål, skapa resultat, få lönsamhet och medarbetare att växa.