F Ö R S Ä L J N I N G

F Ö R S Ä L J N I N G

Försäljning är lika med service!

Jag lär ut hur man kommunicerar med kunden, skapar förtroende, hanterar invändningar och uppfattar köpsignaler.

Genom att lära sig olika beteendestilar (färger) så lär sig säljaren använda kunskaper med hjälp av nya tekniker för att snabbt kunna anpassa sin säljstil till olika kundprofiler/köpstilar och beslutssituationer.

En inblick i säljpyramidens olika grundstenar, kundmötets viktiga ingredienser samt konkreta säljtips och verktyg som är skillnaden som gör skillnad i försäljningen! Vad betyder det i praktiken och hur gör man för att skapa merförsäljning och resultat genom service?

Utbildningen passar alla som behöver säljträning, både dig som är ny som säljare och dig som är en erfaren säljare som känner att du vill förbättra ditt säljresultat.