F Ö R E L Ä S N I N G A R

Med mina föreläsningar får du engagemang, motivation och nyckeln till framgång!
Jag skräddarsyr föreläsningar för ert företag och era behov.

Kundservice

Jag skräddarsyr framgångsrika utbildningar med en unik analysmetod genom min erfarenhet.

Försäljning

Jag lär ut hur man kommunicerar med kunden, skapar förtroende, hanterar invändningar och uppfattar köpsignaler.

Ledarskap

Förmågan att leda andra börjar med en ledares förmåga att leda sig själv.

Feedback

Med feedback-träning kan du förbättra mål, skapa resultat, få lönsamhet och medarbetare att växa.

Teamutveckling

Olika personligheter kan med ökad förståelse för varandras olikheter lära sig att arbeta effektivt tillsammans.

Kommunikation

Genom att anpassa sitt sätt att kommunicera, minskar risken för missförstånd och konflikter, ökar möjligheten att skapa goda och långsiktiga relationer och samarbeten.

           Vad tycker kunderna om ELICC?

"Tack för en mycket inspirerande föreläsning,  om hur du lyckades med 114 % i försäljningsreultat trots lågkonjuktur. Jag ser fram emot att du kommer till vår ledningsgrupp och kör samma koncept!"

Jonas, försäljningschef